Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Jak vytvořit vlastní kampaň? Sborník pro žáky i pedagogy

Sborník pro žáky

Globální rozvojové vzdělávání je i o aktivním zapojení žáků a my jsme velmi rádi, že se jich téměř 200 rozhodlo zapojit do projektu žákovských kampaní s názvem „Myslete na svět!“, které probíhaly od podzimu 2018 do prosince 2019.

Úkolem všech skupin o přibližně šesti žácích bylo vytvořit a realizovat kampaň, vybrat si mohli jakékoli téma spojené s problematikou Cílů udržitelného rozvoje (SDGs – Sustainable Development Goals). Žáci 2. stupňů ZŠ a SŠ se věnovali spoustě problémů, které vidí ve svém okolí. Od těch environmentálních (problematika znečištění vody, třídění odpadu, …) přes sociální (sbírky pro azylové domy, práce se seniory) až po ekonomické (osvěta o konceptu fairtrade obchodu). K uskutečnění kampaně měli žáci rozpočet na 2 500 Kč. Učili se tedy plánovat projekt včetně práce s financemi, stanovování harmonogramu či nastavení relevantních a dosažitelných cílů.

Během kampaní se studenti mnohé naučili, i díky tomu, že se setkali s problémovými situacemi. Žáci si vyzkoušeli improvizovat během nečekaných událostí, dělat kompromisy, dojednávat schůzky. Ostatně jeden z důležitých aspektů při přípravě kampaně byla udržitelnost, na kterou jsme se se studenty zaměřili při tvorbě cíle kampaně. Aspekt udržitelnosti zajistili studenti propagací výsledků skrze různá média formou článků, videí a prezentací nebo tak, že vytvořené dlouhodobé kampaně předají dalším třídám, jakmile odejdou ze školy.

Abychom udržitelnosti dosáhli i my a podpořili žáky, kteří se již zapojili do kampaní nebo ty, kteří teprve plánují sami nějaký projekt realizovat, vydáváme sborník:

„Myslete na svět! Jak vytvořit vlastní kampaň?“

Žáci zde najdou tipy, jak uskutečnit vlastní kampaň s konkrétními příklady z kampaní, které proběhly v rámci projektu Global Issues – Global Subjects. 


Jak propagovat žákovské projekty?

Globální rozvojové vzdělávání je i o aktivním zapojení žáků a jsme pro ně v minulém roce uspořádali soutěž o nejlepší žákovskou kampaň na téma Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Úkolem všech přihlášených skupin o přibližně šesti žácích bylo vytvořit a realizovat kampaň, vybrat si mohli jakékoli téma spojené s problematikou SDGs. Žáci 2. stupňů ZŠ a SŠ se věnovali spoustě problémů, které vidí ve svém okolí. Od těch environmentálních (problematika znečištění vody, třídění odpadu, …) přes sociální (sbírky pro azylové domy, práce se seniory) až po ekonomické (osvěta o konceptu fairtrade obchodu). K uskutečnění kampaně měli žáci rozpočet na 2 500,- Kč. Učili se tedy plánovat projekt včetně práce s financemi, stanovování harmonogramu či nastavení relevantních a dosažitelných cílů. Žákovské kampaně, práce se seniory

Aby se informace o aktivitě žáků dostala i mezi širší publikum a tzv. za hranice školy, bylo důležité se věnovat i propagaci jejich aktivit. Cílem bylo, aby se žáci nebáli využít různých komunikačních prostředků a měli možnost ukázat, co pro své okolí dělají. Žáci si vyzkoušeli, že zveřejnit článek lze na webových stránkách nebo sociálních sítích školy nebo obce. Měli možnost oslovit i pracovat i s dalšími médii jako je místní TV, rozhlas či oblastní deník a sami je s nabídkou spolupráce oslovit. Žáci vytvářeli videa, plakáty, články. 

V dnešní době je ale možností, jak šířit informace velké množství a o některých z nich se měli možnost dozvědět žáci sedmé třídy z Nymburku, kteří získali hlavní cenu za vítěznou žákovskou kampaň (Revitalizace terasy Eliška) v podobě besedy s travel blogerkou Weef, která se řídí heslem Míň věcí, víc zážitků! a natáčela dokument pro projekt Banglakids.

 „Co vás v životě baví dělat?“ 

Touto větou začala Weef přednášku nabitou nejrůznějšími osobními zkušenostmi, ale i všeobecnými informacemi a radami, jak se chovat na internetu. Žáci se během přednášky dozvěděli informace o práci blogera/influencera na plný úvazek. Weef žákům na vlastních příkladech vysvětlila, jak funguje reklama na internetu nebo jakým způsobem získat finanční prostředky pro jejich žákovskou kampaň. Třída měla na konec plno dotazů a dostalo se i na selfiečka. ☺

Dozvěděli jsme se, jaké je to být influencer. Je to velmi zajímavá, ale ve skutečnosti mnohem těžší práce, než se může na první pohled zdát“, shodla se skupina žáků.

Třídní učitelka 7.A, Helena Svobodová: „Myslím si, že jim beseda hlavně dala jiný pohled na techniku, počítače, které v jejich věku jsou využívány hlavně pro počítačové hry. Zjistily, že se počítačem a internetem dá i vydělávat, šířit dobro, ale zároveň si zábavnou formou sdělily, že internet může být i nebezpečná věc, jak již bylo řečeno, každý je odpovědný sám za své činy, i za to, co napíše na internet. Jsme moc rádi za návštěvu Weef a doufám, že i jiné školy dostanou, nebo my opakovaně dostaneme, další příležitost besedovat s takto fajn lidmi.“ 

Chtěli byste něco změnit ve svém okolí, ale nevíte jak na to? V ARPOKu nyní pracujeme na tvorbě jednoduchého návodu „Jak vytvořit žákovskou kampaň“ obohaceného o již uskutečněné kampaně realizované v rámci projektu GIGS.

 

Adam Kolář

 


  

 

Global Issues – Global Subjects (GIGS) je tříletý mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno 10 vzdělávacích organizací z 9 evropských zemí. Cílí na začleňování globálních aktuálních témat do jednotlivých vyučovacích předmětů. V každé zemi jsou vybrány jiné předměty (u nás občanská výchova, český jazyk a matematika), s ohledem na místní specifika a potřeby učitelů, nicméně jeden předmět, a to matematika, je společný pro všechny zapojené země. Pokud se chcete dozvědět více o tomto projektu, navštivte naše stránky www.arpok.cz, kde naleznete i v rámci projektu vytvořené učebnice s aktivitami do zmíněných předmětů.


Po čem učitelé touží a co jim bude nápomocné ve výuce?

Po čem učitelé touží článek

To je častá a důležitá otázka ve většině vzdělávacích institucí a organizací. Jinak tomu není ani u nás v organizaci ARPOK, kde se již 15 let zabýváme globálním rozvojovým vzděláváním (GRV) a výukou o aktuálních tématech dnešního světa. Naším cílem je rozvíjet globální rozvojové vzdělávání na školách a poskytovat pedagogům nástroje pro jeho začleňování do vzdělávacích kurikul a výuky.

V rámci naší činnosti pomáháme pedagogům otevřeně mluvit s žáky o aktuálních tématech dnešního světa (např. o stereotypech a předsudcích, klimatické změně, chudobě, migraci, odpovědné spotřebě). Kromě naší dlouholeté praxe se spoléháme také na data a bereme v potaz názory a zkušenosti dalších zainteresovaných subjektů, a to jak organizací zabývajících se GRV, institucí či přímo pedagogů. Z toho důvodu jsme ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání realizovali výzkum potřeb pedagogů v oblasti GRV.

Cílem výzkumu bylo obecně zmonitorovat potřeby pedagogů ve vztahu k výuce globálních témat a konkrétně zjistit, co by jim pomohlo tato témata kvalitně vyučovat. Dále pro nás bylo důležité zjistit, jaká je jejich motivace GRV témata vyučovat. „Na GRV tématech mě láká, že jsou současná, a když to řeknu opravdu velmi zjednodušeně, tak nejsou nikým vyřešena. Ta témata mají ohromný potenciál motivovat studenty, protože oni jsou těmi, kdo se momentálně vzdělávají a jednou dorostou do nějakých společenských rolí. V podstatě to budou právě oni, kteří ta témata převezmou. Zároveň na nich bude ta odpovědnost, jak a jakými barvami budou ta témata nejen v praxi, ale celkově v životě hrát. Je na nich, jak se jim podaří ve všech těch jejich společenských rolích s GRV tématy vypořádat.“ úryvek z rozhovoru realizovaného během výzkumu.

Global Issues - Global subjects

Z výzkumu vyplynulo, že téměř 2/3 pedagogů se pomocí výuky GRV témat snaží posilovat hodnotu lidské důstojnosti a zdůrazňovat praktický dopad na reálný život. Co by pedagogům mohlo v tomto úsilí pomoci a po čem tedy učitelé touží?

 Po materiálech k práci i v jiných předmětech, než jsou předměty typické pro výuku GRV témat, jako jsou zeměpis či občanská výchova.

 Po pestrých a interaktivních materiálech, např. videích, krátkých filmech a zvukových stopách, které jim pomohou motivovat studenty a udržet jejich pozornost.

„Učíme je to, že svět není plochý, že svět je pestrý, že má určitou hloubku, a záleží jenom na nich, co si z toho vezmou.“ úryvek z rozhovoru realizovaného během výzkumu

 Po sdílení zkušeností, které jim pomohou během výuky ve třídě vytvořit bezpečné prostředí ve chvíli, kdy se dostanou do obtížné situace.

 Po výukových materiálech, které jsou dostupné zdarma – v elektronické podobě s volně editovatelnými přílohami.

 Mít v některých případech odvahu GRV témata zkoušet a nebát se situací, ve kterých to případně nevyjde.

„Jsme zase u té odvahy do toho jít, třebaže jsem to téma ještě nezkoušel. Jít tam s tím, že to máte sice nachystané, ale netušíte, jak to dopadne a jestli to vůbec půjde. A když to nevyjde, tak je to samozřejmě citlivé, člověk si řekne, že už to dělat nebude. A tahle odolnost je důležitá. Pojmenovat si ten nezdar a zjistit, že v jiné třídě to třeba vyjde, že to má stejně cenu, protože je to podstatné, důležité téma, které jim do života patří.“ úryvek z fokusní skupiny realizované během výzkumu

 Pro tu část pedagogů, která si pojmenovává cíle výuky, je důležité mít i cíle výchovné.

„Čím jsem starší, tím víc přemýšlím o tom, že cíl je vlastně ten výchovný. Protože informace zapomenou. Jak půjdou životem, tak zapomenou rok 1212. Smířil jsem se s tím a nevadí mi to. Ale všichni budou nějakými rodiči, nějakými pracovníky, nějakými šéfy, nějakými manžely, nějakými voliči… Jsem ochoten se vzdát některých faktů ve prospěch některých postojů. A to přesto, že u toho slzím, tak tohle tam dám, protože to je důležité.“ úryvek z fokusní skupiny realizované během výzkumu

K tomu, aby se učitelům jejich tužby naplnily, se snažíme přispívat, a proto pro ně připravujeme výukové materiály nejen do hodin zeměpisu a občanské výchovy, ale i matematiky, českého jazyka a dalších předmětů, organizujeme semináře a kurzy o tom, jak pracovat s citlivými tématy ve výuce, a realizujeme pro žáky výukové programy k aktuálním tématům. Pevně věříme, že i nadále budou učitelé pokračovat ve výuce globálního rozvojového vzdělávání a v nás budou mít vždy plnou podporu. Bližší informace k chystaným aktivitám, seminářům, připravovaným metodikám naleznete na www.arpok.cz.